Ikjes

Informatie over deze dichtbundel

“Ikjes” werden nooit geschreven met de bedoeling er ooit een bundel mee uit te geven.

“Ikjes ” zijn heel persoonlijke stukjes die Katelijn voor zichzelf schreef, in een tijdsspanne van zes jaar. Er moet ook heel wat tijd verstrijken tussen

“In het land van alles anders

is alles andersom ”

en

“in mezelf

ben ik thuis ”

 

Een periode van voortdurend zoeken naar wie ben ik, ligt in deze  “ikjes ” uitgetekend. Maar ook vreugde om de doorbraak naar buiten, de vreugde na de spanning om met deze persoonlijke teksten in het daglicht te komen, die vreugde vind je terug als je leest

 

“Ik ben gelukkig

als de lente ”

 

Want op de eerste dag van de lente scheen de zon.

Het was op deze dag dat Katelijn haar gedichten tentoon stelde.

Een mooier symbool is moeilijk denkbaar.

 

Staf Laget.