Groeien naar vrijheid

Informatie over deze dichtbundel

Groeien naar vrijheid.  Het voorwoord van mijn derde bundel wil ik de lezers niet onthouden.            “Het liefste is gewoon zijn. Me kunnen uiten, zodat anderen mij begrijpen.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Voor mij is  “Groeien naar vrijheid ” de beste manier om mij uit te drukken en vooral mij te laten begrijpen in de samenleving.
Poëzie is niet langer mijn enige toevlucht meer, zoals in mijn vorige bundel  “Wroetelen “. Nu zie ik het meer als een verruiming van mijn communicatie. Het vertellen wat in en rond me leeft. Als mensen mij zien worden ze dikwijls onwennig of zelfs bang dat is niet nodig. Met mijn poëzie wil ik blijven aantonen

dat iemand met een handicap, die beperkt is in haar mogelijkheden, toch kan deelnemen aan het dagelijks omgaan met elkaar :zoals gesprekken, discussies of gewoonweg een goedendag.
Door mijn gedichten aan te bieden neem ik tevens, net als bij mijn vorige bundel

de kans om een taak te vervullen en te bevechten in de samenleving. Telkens ik een nieuwe bundel wil uitgeven is dat een hele overwinning om mijn “kwetsbaar gedachtengoed” naar buiten te brengen.

Toch doe ik het graag.

September 1990.