De ring is rond

Op  moederdag laatstleden, nl  14 mei 2023 vierde Steven Van de Putte zijn afscheid als stadsdichter van Deinze.  Hierbij nam hij afscheid van een 4-jarig project waarin ook Katelijn haar deelname heeft gehad met onder meer  een kortfilm onder het spoor van Landegem.   Katelijn, geboren in Deinze in 1959, maar verblijvende in de instelling in Landegem tot haar 30ste  levensjaar was daar ook geen onbekend figuur.  Ook in deze kortfilm deed ze een voordacht van 1 van haar gedichten.

 Ze was dan ook bijzonder vereerd dat Steven haar uitnodigde als gastspreker op zijn afscheid.  Met veel verve zette ze als jonge vrouw de tegenhanger van haar moeder in de kijker met meerdere  gedichten over haar vader die aan het spoor heeft gewerkt.  Katelijn liet hiermee een beklijvende indruk na op velen.  Ze werd ook opgenomen in de dichtbundel van Steven met deze gedichten en een tekening, nl De ring is rond.

Als dichteres geboren in Deinze, verblijvende in Landegem (deelgemeente van Deinze), optredend als dichteres op het afscheid van de stadsdichter van Deinze.  De ring was inderdaad rond en het was een fantastisch mooie avond en afscheid.

Bedankt Steven, bedankt Katelijn, bedankt Deinze!